header foto header foto header foto header foto header foto
 

Contributiebedragen 2024/2025

4-6 Nieuws
In de Algemene Ledenvergadering van maandag 3 juni hebben de aanwezigen gestemd voor een verhoging van de contributiebedragen met 5%. Deze verhoging dient als inflatiecorrectie voor de periode juli 2022 tot en met maart 2024, die in deze periode gemiddeld ruim 6% bedroeg (o.b.v. CPI zoals gepubliceerd in CBS StatLine).

Uitzonderingen op de verhoging is gemaakt voor Funkey/Benjamins en Trimhockey. Voor deze twee abonnementsvormen is besloten om aansluiting te zoeken bij gebruikelijke tarieven bij hockeyclubs in ons omliggende gemeenten. Beide hockeyvormen dienen als instapvorm voor nieuwe leden en het is daarom verstandig om deze laagdrempelig te maken.

Door de contributiebedragen voor de zomervakantie vast te stellen, zijn wij in staat om in het nieuwe seizoen direct te starten met inning van contributies.

Het overzicht is op de Contributiepagina op deze website gepubliceerd.

We hopen u hiermee goed te hebben geïnformeerd.

Het HCZ Bestuur
4-6-2024 Nieuws