header foto header foto header foto header foto header foto
 

Inschrijvingsformulier


Leuk dat je besloten hebt je in te schrijven als lid of als vrijwilliger (coach, trainer of commissielid) van HCZ.


Omdat vrijwilligers van HCZ worden opgenomen in het ledenadministratiesysteem (LISA), dienen vrijwilligers zich aan te melden via het online inschrijfformulier.


Met het inschrijven bij HCZ geef je aan kennis genomen te hebben van het Beleidsplan Veilig Sportklimaat en akkoord te gaan met de Privacy policy van HCZ.


Keuze lidmaatschap
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  Onderstaande rekeninghouder verleent tot wederopzegging toestemming aan Hockeyclub Zevenbergen om de vastgestelde contributie van de opgegeven bankrekening af te schrijven voor het ingeschreven lid. Zie voor meer informatie het Contributiebeleid.

 
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
 
   
 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.