header foto header foto header foto header foto header foto
 

BOETES EN KAARTEN

BOETES EN KAARTEN

Als uitvloeisel van diverse reglementen is de KNHB bevoegd om HCZ boetes op te leggen en administratiekosten in rekening te brengen.

Bijvoorbeeld voor het niet (op tijd) verschijnen bij een wedstrijd, staken van een wedstrijd of niet-speelgerechtigde speler opstellen.

Aan het verkrijgen van een 2e of meer gele kaarten en rode kaarten zijn administratiekosten verbonden.

De kosten van de boete en administratiekosten worden doorberekend aan de betrokkenen. Drie keer per seizoen (voor de winterstop, na het zaalseizoen en einde seizoen) worden de kosten gefactureerd en via automatische incasso geïnd. (gelijk aan contributie).

Op de website van de KNHB vind je het "uniform boeteoverzicht veld- en zaalhockey en jongste jeugd 2019/2020”

De KNHB procedure bij gele en rode kaarten kun je hier vinden. 


REGELS EN INFORMATIE OVER SPEELGERECHTIGDHEID

Om te beginnen: zorg dat de namen van de spelers op het DWF altijd kloppen.

Wie meespeelt, wordt op het DWF aangevinkt. Invallers worden altijd vermeld op het DWF.

Hieronder in het kort de belangrijkste regels:

 

Regels invalspelers en speelgerechtigdheid: 

  • er wordt gewerkt met spelerslijsten
  • een team mag altijd invallers lenen uit een op een gelijk niveau of lager spelend team, ongeacht het aantal eigen spelers dat een team beschikbaar heeft
  • er mag alleen worden geleend uit een hoger spelend team als het eigen team geen mogelijkheid heeft tot het regelen van invallers uit een (voor hun) lager of op gelijk niveau spelend team
  • aan lenen uit een hogere klasse zijn restricties verbonden
  • een team leent in principe een keeper uit een op gelijk niveau of lager spelend team
  • jongens mogen niet bij meisjes meespelen en meisjes mogen niet bij jongens meespelen


Extra informatie voor wat betreft de Zaalcompetitie:

Alleen spelers die zijn aangemeld voor zaalhockey mogen in de zaal meespelen.

 

Heb je een vraag of wil je meer informatie over de speelgerechtigheid neem contact op met: [email protected]  (Annemarie Coenen)

 

Klik hier voor de KNHB-regels speelgerechtigheid.