header foto header foto header foto header foto header foto
 

Teamindeling 2023-2024

18-3 Nieuws
De voorbereidingen voor de teamindeling voor komend seizoen zijn al in volle gang. Door verschillende e-mails en onderling contact had je dat vast al gemerkt. Goed moment daarom om te delen hoe we bij HCZ omgaan met de teamindelingen. Dit is beschreven in een beleidsplan, waarvan de laatste versie hier te lezen valt.

Trainers en coaches worden gedurende het jaar meerdere keren gevraagd om input over de spelers te geven, waardoor er een beeld ontstaat over de ontwikkeling van de spelers gedurende het seizoen. Daarnaast zijn we bezig om een selectietraining te organiseren voor de MO16 lijn gezien de omvang van deze groep. De meiden in deze leeftijdscategorie zullen persoonlijk een uitnodiging ontvangen per mail.

Binnen HCZ willen we leden ruimte geven om te gaan voor prestatiehockey of breedtehockey. De ene wil tenslotte in het Nederlands elftal komen, terwijl de ander vooral voor gezelligheid gaat. En dan nog alle motivaties daar tussenin, waarbij we als club graag ook de juiste begeleiding faciliteren. Zoveel mensen zoveel wensen, en het maken van een teamindeling die aan ieders voorkeuren zo goed mogelijk invulling geeft, is dan ook een enorme puzzel. Des te belangrijker dat we een beleidsplan hebben dat duidelijk maakt welke kaders we hanteren.

Vanaf O12 teams (de eerste leeftijdsgroep waar 11-tal hockey gespeeld wordt) zal het eerste team in een leeftijdscategorie telkens het prestatieteam zijn. Conform adviezen van onze externe begeleiders op gebied van hockeyontwikkeling, wordt het prestatieteam samengesteld met een optimale balans tussen 1e en 2e jaars spelers, maar in welke mate dat lukt hangt uiteraard helemaal af van samenstelling van ons ledenbestand en verschilt dus per jaar.

Bij teamindelingen moet gekeken worden naar het hele plaatje van de ontwikkeling van een speler en niet alleen naar de hockeykwaliteiten. Hierbij worden  beoordelingsformulieren gebruikt die meerdere malen per jaar door coaches en trainers worden ingevuld (eerste keer vlak voor winterstop, binnenkort volgt de 2e uitvraag), en indien van toepassing ook tijdens de selectietraining. Er wordt gekeken naar:
  • Inzet
  • Inzicht (tactische kwaliteiten van een speler, het kiezen van een positie ten opzichte van de bal)
  • Snelheid
  • Technische vaardigheden (basistechnieken zoals passing, aannames, verdedigingstechnieken)
  • Atletisch vermogen
Tevens wordt geinventariseerd per lid bij welke 2 vriend(inn)en zij het liefst in het team zouden komen.

Het geheel aan informatie leidt tot een voorlopige teamsamenstelling en wordt dan gepubliceerd waarna leden eventueel bezwaar kunnen maken. Daarna wordt de indeling vastgesteld en gepubliceerd bij de bond.

Meer informatie over het beleid kan je vinden in het eerder genoemde beleidsstuk: laatste versie hier

Heb je vragen of opmerkingen over de teamindeling, mail dan de TC via [email protected] 18-3-2023 TC Bijlage