header foto header foto header foto header foto header foto
 

Uitnodiging ALV 2 december 18:30

18-11 Beste (ouders van) hockeyers!

Hiermee nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering HCZ 2022-2023. In deze vergadering delen we de status van de vereniging, treden bestuursleden af en nieuwe aan, bespreken we de jaarrekening van het afgelopen seizoen en de begroting voor het nieuwe/lopende seizoen.

De ALV zal plaatsvinden op vrijdag 2 december in ons clubhuis aan de Westrand 5 te Zevenbergen. Inloop vanaf 18:30, de vergadering start om 18:45. Om 20:00 hopen wij klaar te zijn.

Dit is de concept agenda:

De volgende relevante stukken delen we graag ter voorbereiding:
Het doel is om deze stukken tijdens de vergadering vast te stellen.

Op de agenda staat het aftreden van voorzitter Guus Govaart, die helaas verhinderd is. Desondanks geeft hij de voorkeur eraan de vergadering toch door te laten gaan om besluitvorming niet te laten wachten.

De statutenwijziging is in de vorige ALV aangekondigd en is nodig vanwege de nieuwe wettelijke bepaling om een continuiteitscommissie te hebben. Het voorstel aan de ALV is om de werking en samenstelling van deze commissie onderdeel te maken van het huishoudelijk reglement.

We hopen dat jullie er in grote getalen bij willen en kunnen zijn!

Sportieve groet,
Het bestuur

18-11-2023 Nieuws