header foto header foto header foto header foto header foto
 

Sport7 blijft leverancier van het HCZ wedstrijdtenue

8-4 Geachte leden,

Zoals jullie weten heeft HCZ in september 2019 een tripartite overeenkomst gesloten met The Indian Maharadja (TIM) en Sport7 voor de exclusieve levering van ons mooie nieuwe wedstrijdtenue. Een weloverwogen besluit omdat TIM ons onder goede voorwaarden een eigen, kwalitatief nieuw wedstrijdtenue kon bieden en Sport7 de lokale retailer is die mee wilde gaan in de ambitie die wij als club hebben uitgesproken. 

Een jaar na dato voelden wij ons als bestuur van HCZ genoodzaakt deze overeenkomst eenzijdig op te zeggen omdat Sport7 de afspraken uit deze overeenkomst niet na bleek te komen en niet in de ambitie die wij gezamenlijk hadden uitgesproken. Er bestaat een discussie over onder andere de prijs die de leden moeten betalen voor het wedstrijdtenue, over levertijden, de kosten van bedrukkingen en de inrichting van een aantrekkelijke hockeyhoek in de winkel in Zevenbergen. Het belang van onze leden werd in onze ogen onvoldoende gediend. 

Het besluit van HCZ werd niet door Sport7 geaccepteerd. Middels een kort geding heeft Sport7 de rechter gevraagd HCZ te dwingen het contract voort te zetten. De rechter heeft Sport7 in het gelijk gesteld met als motivatie dat wij als hockeyclub Sport7 onvoldoende tijd hebben gegeven om zich te kunnen verbeteren en zodoende de eenzijdige opzegging onvoldoende hebben onderbouwd. Helaas is de rechter niet op de inhoudelijke discussie in gegaan. 

HCZ zal zich conformeren aan de uitspraak van de rechter. Een en ander betekent dat uiterlijk op 21 april a.s. het contract met Sport7 weer ‘loopt’. Omdat de inhoudelijke discussiepunten nog steeds staan, zullen HCZ en Sport7 het gesprek aangaan om zo snel mogelijk te komen tot heldere afspraken om te kunnen voldoen aan de afspraken uit de tripartite overeenkomst. 

Met sportieve groet, 
Bestuur
8-4-2021 Nieuws